สำนักงานคณบดี

Description: วันที่ 19 / 2 /2561
เวลา 13.15 - 16.00
รับ หน้าอาคาร HB 7
ส่ง สำนักงานมหาวิทยาลัย
เพื่อประชุม
ผู้เดินทาง คณบดี
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 13:00:00 - Tuesday 20 February 2018
Duration: 3 hours
End Time: 16:00:00 - Tuesday 20 February 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 10:06:32 - Monday 19 February 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry