งานวิเทศสัมพันธ์ฯ

Description: วันที่ 20 / 2 /2018
เวลา 14.30 - 16.00
รับ หน้า อาคาร HB 7
ส่ง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เพื่อ เดินทางไปสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ผู้เดินทาง หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ฯ
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 14:30:00 - Tuesday 20 February 2018
Duration: 1.5 hours
End Time: 16:00:00 - Tuesday 20 February 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:16:55 - Tuesday 20 February 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry