ภาควิชาภาษาตะวันออก

Description: รับ 13.30 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - ห้งพรอมเมนาด้า
เพื่อ - ติดต่อยกเลิกวีซ่า คุณ Ikumi Fujiwara
กลับ - 15.30 น.
ผุ้ร่วมเดินทาง Ikumi Fujiwara
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 13:30:00 - Thursday 22 February 2018
Duration: 2 hours
End Time: 15:30:00 - Thursday 22 February 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 10:07:39 - Thursday 22 February 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry