ภาควิชาภาษาอังกฤษ(สุริยัน)

Description: 8.00 น. - รับพระวัดร่ำเปิง (สุริยัน, ธนัตภัทร์)
ส่ง - คณะมนุษยศาสตร์
เพื่อ - รับพระสงฆ์จำวน 9 รูป (ทำบุญภาควิชา)
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:00:00 - Wednesday 28 March 2018
Duration: 30 minutes
End Time: 08:30:00 - Wednesday 28 March 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 15:31:16 - Tuesday 27 February 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry