สำนักงานคณบดี

Description: รับ 08.30 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - สำนักงานบริการวิชาการ UNISERV
เพื่อ - ร่วมโครงการบรรยายพิเศษ คุณธรรมและความโปร่งใสในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลับ 12.00 น.
ผู้ร่วมเดินทาง - 7 คน
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:00:00 - Wednesday 14 March 2018
Duration: 4 hours
End Time: 12:00:00 - Wednesday 14 March 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 11:58:17 - Friday 02 March 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry