สำนักงานคณบดี

Description: รับ 12.30 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - อาคารศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
เพื่อ - คณบดี ติดต่อแพทย์และรับยา
กลับ 16.30 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 12:30:00 - Monday 12 March 2018
Duration: 4 hours
End Time: 16:30:00 - Monday 12 March 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 16:05:56 - Tuesday 13 March 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry