งานบริหารงานวิจัย

Description: งานประชุมสัมมนาวิชาการ
ท่าอากาศยานเชียงใหม่, สำนักงานบริการวิชาการ,โรงแรมอินพีเรียลแม่ปิง
ตั้งแต่ 08.00 - 20.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:30:00 - Tuesday 20 March 2018
Duration: 10.5 hours
End Time: 19:00:00 - Tuesday 20 March 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 13:40:27 - Thursday 15 March 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry