สำนักงานคณบดี

Description: รับ 13.15 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อ - คณบดี เข้าร่วม ประชุม กบม ครั้่งที่ 5/2561
กลับ - 16.30 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 13:00:00 - Tuesday 27 March 2018
Duration: 3.5 hours
End Time: 16:30:00 - Tuesday 27 March 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 17:02:26 - Monday 19 March 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry