สำนักงานคณบดี

Description: รับ 10.00 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อ - ผู้บริหารร่วมพิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสภาปนาคณะนิติศาสตร์ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนและบริหาร
กลับ 12.00 น.
ผู้ร่วมเดินทาง - รองพัฒนา นศ. และ เจ้าหน้าที่โสตฯ
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 10:00:00 - Monday 26 March 2018
Duration: 2 hours
End Time: 12:00:00 - Monday 26 March 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 10:06:49 - Monday 26 March 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry