ภาควิชาบรรณารักษ์

Description: รับ 08.30 น. - หน้าอาคาร HB 5
ส่ง - เวียงท่ากาน อำเภอสันป่าตอง
เพื่อ - ทัศนศึกษาเวียงท่ากาน
กลับ 12.30 น.
ผู้ร่วมเดินทาง 12 คน
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 08:30:00 - Wednesday 04 April 2018
Duration: 4 hours
End Time: 12:30:00 - Wednesday 04 April 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:40:58 - Tuesday 27 March 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry