ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา

Description: รับ 11.00 น. - หน้าอาคาร HB7
ส่ง - ร้านครัวศิลปชีพ
เพื่อ - เลี้ยงอำลาหัวหน้าฝ่ายญี่ปุ่นศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการของ Japan Foundation
กลับ - 14.00 น.
ผู้ร่วมเดินทาง 10 ท่าน
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 11:00:00 - Thursday 29 March 2018
Duration: 3 hours
End Time: 14:00:00 - Thursday 29 March 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 13:37:52 - Wednesday 28 March 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry