หน่วยกิจการนักศึกษา(เอกพันธ

Description: รับ 11.30 น. - โรงอาหารคณะมนุษยศาสตร์
ส่ง - สถานีรถไฟ เชียงใหม่
เพื่อ - ร่วมขบวนแห่พระพุทธรูป ในงานประเพณีสงกรานต์
กลับ - 17.00 น.
ผู้ร่วมเดินทาง - น.ศ. 10-12 คน
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 09:00:00 - Friday 13 April 2018
Duration: 5.5 hours
End Time: 14:30:00 - Friday 13 April 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 11:26:04 - Friday 30 March 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry