สำนักงานคณบดี

Description: รับ 08.45 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - สำนักงานบริการวิชาการ
เพื่อ - ส่งคณบดีร่วมการบรรยายพิเศษ เรื่องแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนา มช.
กลับ 12.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:30:00 - Monday 02 April 2018
Duration: 3.5 hours
End Time: 12:00:00 - Monday 02 April 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 11:32:46 - Friday 30 March 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry