หน่วยกิจการนักศึกษา(เอกพันธ

Description: รับ 08.00 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - รุ่งอรุณน้ำพุร้อน รีสอร์ท อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
เพื่อ - นำนักศึกษาสโมสรนักศึกษา ออกต่าย
กลับ 10.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 08:00:00 - Friday 06 April 2018
Duration: 2 hours
End Time: 10:00:00 - Friday 06 April 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 10:55:56 - Wednesday 04 April 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry