สำนักงานคณบดี

Description: รับ 11.00 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - ท่าอากาศสยานเขียงใหม่
เพื่อ - รับเอกสารทางราชการ
กลับ - 12.00 น.
ผู้เดินทาง - รองคณบดีฝ่ายพัฒนาฯ, ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัยฯ
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 11:00:00 - Monday 09 April 2018
Duration: 1 hours
End Time: 12:00:00 - Monday 09 April 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 10:10:57 - Monday 09 April 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry