สำนักงานคณบดี

Description: รับ 14.45 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - บัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อ - ส่งคณบดีร่วมประชุม
กลับ 16.30 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 14:30:00 - Wednesday 11 April 2018
Duration: 2 hours
End Time: 16:30:00 - Wednesday 11 April 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 10:07:55 - Tuesday 10 April 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry