สำนักงานคณบดี

Description: รับ 09.15 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อ - คณบดีร่วมประชุม กบม
กลับ 12.45 น.
ผู้ร่วมเดินทาง - คณบดี
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 09:00:00 - Tuesday 01 May 2018
Duration: 3.5 hours
End Time: 12:30:00 - Tuesday 01 May 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 10:03:40 - Wednesday 18 April 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry