ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา

Description: รับ 08.30 น. - รับ อ.สรัญญา คงจิตร ที่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาอาคาร HB 6
เพื่อ - เดินทางไปรับ ผู้แทนจากหอการค้าญี่ปุ่น ณ สนามบินนานาชาติเชียงใหม่
กลับ 10.30 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 08:30:00 - Saturday 02 June 2018
Duration: 2 hours
End Time: 10:30:00 - Saturday 02 June 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:16:51 - Tuesday 01 May 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry