งานบริหารทั่วไป

Description: รับ 14.00 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
เพื่อ - ร่วประเพณีใส่ขันดอก อินทขิล
กลับ 16.00 น.
ผู้ร่วมเดินทาง 40 คน
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 14:00:00 - Wednesday 16 May 2018
Duration: 2 hours
End Time: 16:00:00 - Wednesday 16 May 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:42:27 - Thursday 03 May 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry