สำนักงานคณบดี

Description: รับ 18.30 น. - บ้านพักคณบดี
ส่ง - โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
เพื่อ - ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์สมาคมศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์
กลับ บ้านพักคณบดี 21.30 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 18:30:00 - Saturday 05 May 2018
Duration: 30 minutes
End Time: 19:00:00 - Saturday 05 May 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:46:58 - Thursday 03 May 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry