สำนักงานคณบดี

Description: รับ 09.00 น. - บ้านพักคณบดี
ส่ง - คณะมนุษยศาสตร์
เพื่อ-ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์
กลับ บ้านพักคณบดี 11.30 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 09:00:00 - Saturday 05 May 2018
Duration: 2.5 hours
End Time: 11:30:00 - Saturday 05 May 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:47:08 - Thursday 03 May 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry