สำนักงานคณบดี

Description: รับ 11.45 - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
เพื่อ - ร่วมรับประทานอาหาร งานเลี้ยงรับรอง
กลับ 13.30 น.
ผู้ร่วมเดินทาง - คณบดี และ ผช.คณบดี
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 11:30:00 - Wednesday 09 May 2018
Duration: 2 hours
End Time: 13:30:00 - Wednesday 09 May 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 10:09:09 - Wednesday 09 May 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry