งานบริหารงานวิจัย

Description: รับ 13.00 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เพื่อ - ยกเลิกใบอนุญาตทำงานและวีซ่า
กลับ 16.30 น.

Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 13:30:00 - Thursday 17 May 2018
Duration: 3 hours
End Time: 16:30:00 - Thursday 17 May 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 11:13:34 - Thursday 17 May 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry