สำนักงานคณบดี

Description: รับ 08.10 . - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
เพื่อ - คณบดีร่วมกิจกรรม "เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ"
กลับ - 12.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:30:00 - Thursday 24 May 2018
Duration: 30 minutes
End Time: 09:00:00 - Thursday 24 May 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:38:16 - Thursday 24 May 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry