สำนักงานคณบดี

Description: รับ 12.00 . - โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
เพื่อ - รับคณบดีกลับคณะ
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 12:00:00 - Thursday 24 May 2018
Duration: 1 hours
End Time: 13:00:00 - Thursday 24 May 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:38:41 - Thursday 24 May 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry