สำนักงานคณบดี

Description: รับ 14.15 น. - หน้าอาคาร HB 7l
ส่ง - กองบุคคล วำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อ - คณบดี และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมประชุมกองบริหารงานบุคคล
กลับ 16.30 .
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 14:00:00 - Monday 28 May 2018
Duration: 2.5 hours
End Time: 16:30:00 - Monday 28 May 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 15:32:47 - Friday 25 May 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry