งานบริการการศึกษา(เอกพันธ์)

Description: รับหน้าอาคาร HB 7
ส่งตลาดเมืองใหม่ ถนนท้ายวัง
เวลา 10.00 - 12.00
เพื่อสืบราคาครุภัณฑ์
ผู้เดินทาง อ.ทรงพันธ์ และ นายเอกพันธ์
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 10:00:00 - Friday 01 June 2018
Duration: 2 hours
End Time: 12:00:00 - Friday 01 June 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 16:07:54 - Thursday 31 May 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry