สำนักงานคณบดี(จิรภา)

Description: รับหน้า อาคาร HB 7
ส่ง สำนักงานมหาวิทยาลัย
เวลา 14.00 - 16.00 น.
เพื่อ ส่งรองคณบดีผ่านพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 14:00:00 - Thursday 31 May 2018
Duration: 2 hours
End Time: 16:00:00 - Thursday 31 May 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 10:38:33 - Friday 01 June 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry