งานการเงิน(หน่วยพัสดุ)

Description: นำรถเข้าเปลี่ยนอะไหล่ที่ศูนย์บริการ
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 08:00:00 - Monday 04 June 2018
Duration: 35 hours
End Time: 19:00:00 - Tuesday 05 June 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 15:17:25 - Friday 01 June 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry