หน่วยกิจการนักศึกษา (เอกพันธ

Description: รับ ศาลาอ่างแก้ว
ส่ง คณะนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสื่อฯ
เวลา 07.00 - 16.30
ผูู้ประสานงาน เอกพันธ์
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 08:00:00 - Monday 23 July 2018
Duration: 8.5 hours
End Time: 16:30:00 - Monday 23 July 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:16:10 - Wednesday 06 June 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry