งานวิเทศฯ (หัวหน้างานวิเทศฯ)

Description: รับหน้าอาคาร HB 7
ส่ง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เพื่อติดต่อ ทำ work permit
เวลา 13.30 - 16.00
ผู้ประสานงาน หัวหน้างานวิเทศฯ
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 13:30:00 - Thursday 07 June 2018
Duration: 2.5 hours
End Time: 16:00:00 - Thursday 07 June 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 13:34:52 - Thursday 07 June 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry