ภาควิชาภาษาตะวันออก

Description: รับ 07.30 น. - บ้านพักรับรองไผ่ล้อม
ส่ง - อาจารย์ชาวญี่ปุ่น ไปสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เพื่อ - ต่อวีซ่า
กลับ - 12.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 08:00:00 - Friday 15 June 2018
Duration: 4 hours
End Time: 12:00:00 - Friday 15 June 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 14:22:02 - Tuesday 12 June 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry