งานบริหารทั่วไป

Description: รับ - 13.00 น.- หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - ร้านบ้านเมฆวัง ถนนวัวลาย
เพื่อ - รับของที่ระลึก ถาดเงิน
กลับ 15.00 น.
ผู้ร่วมเดินทาง - กรองกาญจน์ รูปใหญ่
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 13:00:00 - Wednesday 20 June 2018
Duration: 2 hours
End Time: 15:00:00 - Wednesday 20 June 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 14:24:55 - Tuesday 12 June 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry