ภาควิชาจิตวิทยา

Description: รับ สนามบินเชียงใหม่
ส่ง คณะมนุษยศาสตร์
เพื่อ รับคณะอนุกรรมการวิชาชีพ ตรวจประเมินหลักสูตรฯ
เวลา 07.45 - 16.30 (ทั้งวัน)
ผู้ประสานงาน อ.ดร. แสงเดือน ยอดอัญมณีวงศ์ tel. 43232 ต่อ 100
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:00:00 - Thursday 14 June 2018
Duration: 11 hours
End Time: 19:00:00 - Thursday 14 June 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 13:51:39 - Wednesday 13 June 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry