สำนักงานคณบดี

Description: รับ 14.30 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - สำนักงานมหาวิทยาลัย และบริเวณโดยรอบ มช.
เพื่อ - สำรวจพื้นที่สำหรับงาน Humanities RUN 2018
กลับ - 16.30 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 14:30:00 - Thursday 21 June 2018
Duration: 2 hours
End Time: 16:30:00 - Thursday 21 June 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:46:07 - Monday 25 June 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry