สำนักงานคณบดี

Description: รับ 09.00 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - บริเวณในจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อ - ส่งหนังสือขอผู้สนับสนุน งาน Humanities CMU RUN 2018
กลับ - 12.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 09:00:00 - Tuesday 26 June 2018
Duration: 3 hours
End Time: 12:00:00 - Tuesday 26 June 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 16:10:59 - Monday 25 June 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry