สำนักงานคณบดี

Description: รับ 15.30 น.- หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - คณะศึกษาศาสตร์
เพื่อ - รองพัฒนาฯ ร่วมงานสถาปนา คณะศึกษาศาสตร์
กลับ - 14.30 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 15:30:00 - Monday 02 July 2018
Duration: 1 hours
End Time: 16:30:00 - Monday 02 July 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 11:49:19 - Monday 02 July 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry