งานการเงิน การคลังและพัสดุ

Description: รับ 09.30 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - สำนักงานสรรพากรพื้ที่เชียงใหม่ เขต 1-2 (หนองหอย)
เพื่อ - ติดต่อราชการด้านภาษี
กลับ 12.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 09:30:00 - Tuesday 03 July 2018
Duration: 2.5 hours
End Time: 12:00:00 - Tuesday 03 July 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 16:16:54 - Monday 02 July 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry