งานการเงิน(หน่วยพัสดุ)

Description: รับ13.45 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - สำนักงานมหาวิทยาลัย
เพื่อ - ประชุมระดมสมองเรื่องการขอยกเว้น บางอย่าง พรบ.จัดซื้อฯ 2560
ผู้เดินทาง รองบริหาร รองบริหาร รองวิเทศ นิตยา พี่หนิง
กลับ 16.30
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 13:30:00 - Tuesday 10 July 2018
Duration: 3 hours
End Time: 16:30:00 - Tuesday 10 July 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 14:01:10 - Thursday 05 July 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry