งานบริหารทั่วไป

Description: รับ 10.30 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - นครพิงค์เซนเตอร์ ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เพื่อ - ประสานงานถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล งานวิ่ง Humanities CMU RUN
กลับ 12.00 น.
ผู้ร่วมเดินทาง - ผศ.ทรงพันธ์ ตันตระกูล, ธนพัฒน์ ทาบุญดี
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 10:30:00 - Thursday 12 July 2018
Duration: 1.5 hours
End Time: 12:00:00 - Thursday 12 July 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:56:17 - Thursday 12 July 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry