งานการเงินฯ

Description: รับ - หน้า HB 7 - 14.30
ส่ง - ร้านยางรถยนต์(สถานีรถไฟเชียงใหม่)
เพื่อ - สืบราคายางรถยนต์
กลับ - 16.00
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 14:30:00 - Friday 20 July 2018
Duration: 1.5 hours
End Time: 16:00:00 - Friday 20 July 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 15:43:54 - Tuesday 17 July 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry