งานบริการการศึกษา(HUMANITIES CMU RUN)

Description: รับ - หน้าโรงอาหาร 14.00
ส่ง - บ.นิ่มซี่เส็ง
เพื่อ - รับน้ำดื่ 1500 ขวด
กลับ - 16.00
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 14:00:00 - Wednesday 01 August 2018
Duration: 2 hours
End Time: 16:00:00 - Wednesday 01 August 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 16:44:16 - Tuesday 17 July 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry