สนง.คณบดี

Description: รับ - 08.30 หน้า HB 7
ส่ง - โรงเเรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
เพื่อ - รับส่งคณบดีเข้าร่วมอบรม
กลับ - 16.00
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:30:00 - Thursday 19 July 2018
Duration: 7.5 hours
End Time: 16:00:00 - Thursday 19 July 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 10:13:02 - Wednesday 18 July 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry