งานบริหารงานวิจัย ฯ

Description: รับ 19.00 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - ท่าอากาศยานเชียงใหม่และโชคชัยทาวเวอร์
เพื่อ - รับนักศึกษาต่างชาติ ส่งที่พักอาศัย
กลับ - 21.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 18:30:00 - Wednesday 01 August 2018
Duration: 30 minutes
End Time: 19:00:00 - Wednesday 01 August 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 10:19:18 - Wednesday 18 July 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry