งานการเงินฯ(ยกเลิก)

Description: รับ - 12.30 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
ส่ง - หน้า HB 7
เพื่อ - รับรองคณบดีมาเป็นประธานประชุม
กลับ - 15.30
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 12:30:00 - Wednesday 18 July 2018
Duration: 2.5 hours
End Time: 15:00:00 - Wednesday 18 July 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 11:37:32 - Wednesday 18 July 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry