งานบริหารงานวิจัยฯ

Description: 13.30 - รับหน้า HB 7 ส่งโรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง
14.00 - รับหน้า HB 7 ไปสนามบิน รับองค์ปาฐก เข้าโรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง
16.30 - รับคณะจากโรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิงกลับคณะ
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 13:30:00 - Tuesday 24 July 2018
Duration: 3 hours
End Time: 16:30:00 - Tuesday 24 July 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 13:57:11 - Wednesday 18 July 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry