ภาควิชาภาษาอังกฤษ

Description: รับ 08.30 น. - หน้าอาคาร HB 7 (สุริยัน)
ส่ง - วัดผ้าขาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เพื่อ - รับพระสงฆ์มาบรรยายธรรม ณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
กลับ - ส่งพระ 12.30 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 11:30:00 - Tuesday 24 July 2018
Duration: 1 hours
End Time: 12:30:00 - Tuesday 24 July 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:35:24 - Friday 20 July 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry