งานบริหารงานวิจัย ฯ

Description: รับ - 15.00 หน้า HB 7
ส่ง - ตึกหน้า - หลังมช.
เพื่อ - ติดต่อที่พักนักศึกษาแลกเปลี่ยน
กลับ - 16.00
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 15:00:00 - Thursday 19 July 2018
Duration: 1 hours
End Time: 16:00:00 - Thursday 19 July 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:37:30 - Friday 20 July 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry