หน่วยกิจการนักศึกษา (เอกพันธ

Description: รับ ศาลาอ่างแก้ว
ส่ง คณะนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสื่อฯ
เวลา 07.00 - 11.00
ผูู้ประสานงาน เอกพันธ์
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 08:00:00 - Monday 23 July 2018
Duration: 3 hours
End Time: 11:00:00 - Monday 23 July 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 17:24:03 - Friday 20 July 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry