งานบริหารงานวิจัยฯ+สำนักงาน

Description: 07.00 - รับกรรมการจากคณะฯ ไปโรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง
08.00 - รับคณบดีจากที่พักไปโรงแรมฯ
11.00 - รับคณบดีจากโรงแรมฯกลับคณะฯ
12.00-16.30 - รถจอดสแตนบายด์ที่โรงแรมฯ
16.30 - รับกรรมการกลับคณะฯ
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:00:00 - Wednesday 25 July 2018
Duration: 8.5 hours
End Time: 16:30:00 - Wednesday 25 July 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 10:28:47 - Monday 23 July 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry